• ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE

ARCHIWUM PRZETARGÓW

POWRÓT DO PRZETARGÓW

OGŁOSZENIE Z DNIA 21.11.2018

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy w 2019 r.
artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem.


Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110
Termin składania ofert - 29 listopada 2018r. godz.12.30
Otwarcie ofert - 29 listopada 2018r. o godzinie 13.00

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)


_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 05.03.2018
Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie w 2018r.usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do pobrania w formacie pdf.

WYNIK PRZETARGU, OGŁOSZENIE Z DNIA 05.03.2018

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki”
(ZCE) w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b"

za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)

_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 21.02.2018

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na na świadczenie usług utrzymania
porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” (ZCE) w Zakopanem
przy ul. Małe Żywczańskie 9b".


Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110
Termin składania ofert - 02.03.2018 r. godz.12.00
Otwarcie ofert - 02.03.2018 r. godz.13.30

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Ogloszenie o zamówieniu (pdf)
_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 14.12.2017
Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy w 2018 r. artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do pobrania w formacie pdf.

WYNIK PRZETARGU, OGŁOSZENIE Z DNIA 19.12.2017

Uprzejmie informuję, że w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprawadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1597 zwana dalej ustawą lub "Pzp" na sukcesywne dostawy w 2018 r. żywności do stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem zamawiający uznał za najkorzystniejsze oferty złożone przez:

w zakresie pakietu I – Mięso i wędliny
Zakład Masarski „Zdrój” Sp.J.
Adam Gonciarz, Tomasz Gonciarz
33-300 Nowy Sącz
Ul. Zdrojowa 25


w zakresie pakietu II – Artykuły nabiałowe
nie wpłynęła żadna oferta

w zakresie pakietu III – Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory
ATMO Sp. z o.o.
ul. Składowa 8B
34-400 Nowy Targ


w zakresie pakietu IV – Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka
ATMO Sp. z o.o.
ul. Składowa 8B
34-400 Nowy Targ


w zakresie pakietu V – Pieczywo
Piekarnia Cukiernia Anna Piwowarczyk
ul. Chramcówki 16 a
34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)
_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 14.12.2017
Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie w 2018r.usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do pobrania w formacie pdf.

WYNIK PRZETARGU, OGŁOSZENIE Z DNIA 18.12.2017

Informacja z dnia 18 grudnia 2018r. o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
na świadczenie usługi utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie
użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

w zakresie Zadania 1: świadczenie usług utrzymania porządku i czystości
postępowanie unieważnione

w zakresie Zadania 2: świadczenie usługi portierskiej
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)


_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 06.12.2017

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na na świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a

Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110
Termin składania ofert - 14.12.2017 r. godz.12.30
Otwarcie ofert - 14.12.2017 r. godz.13.00

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)

Ogloszenie o zamówieniu (pdf)

_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 06.12.2017

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na na świadczenie w 2018r.
usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie
użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a


Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110
Termin składania ofert - 14.12.2017 r. godz.12.00
Otwarcie ofert - 14.12.2017 r. godz.13.30

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)
Mapa terenu do utrzymania czystości ZCE 2018 (pdf)

Ogloszenie o zamówieniu (pdf)


_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 20.06.2017

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

Miejsce składania ofert - Sekretariat Zakopiańskiego Centrum Edukacji
im. H. Modrzejewskiej, 34-500 Zakopane ul. Kasprusie 35 a – pokój 110
Termin składania ofert - 28 czerwca 2017 r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert - 28 czerwca 2017 r. o godz. 10:30

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)
Mapa terenu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

INFORMACJA Z DNIA 28.06.2017
z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do pobrania w formacie pdf.

WYNIK PRZETARGU, OGŁOSZENIE Z DNIA 07.07.2017

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym
obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

w zakresie Zadania 1: świadczenie usług utrzymania porządku i czystości
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


w zakresie Zadania 2: usługi portierskiej
MAXUS Sp. z o.o.
Ul. 3-Maja 64/66
93-408 Łódź


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (pdf)

_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.10.2016

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej.

Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110
Termin składania ofert - 04.11.2016 r. godz. 9.00
Otwarcie ofert - 04.11.2016 r. o godzinie 10.00

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)
Ogloszenie o zamówieniu (pdf)

Informacja z dnia 04.11.2016, z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy artykułów
spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do pobrania w formacie pdf

WYNIK PRZETARGU Z DNIA 25.10.2016
OGŁOSZENIE WYNIKU 14.11.2016


Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)na dostawę artykułów spożywczych

w zakresie pakietu I – Mięso i wędliny
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Masarski „Zdrój” Sp.J.
Adam Gonciarz, Tomasz Gonciarz
33-300 Nowy Sącz
Ul. Zdrojowa 25


w zakresie pakietu II – Artykuły nabiałowe
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122
Magazyn nr 14 34-500 Zakopane ul. Skibówki 4b


w zakresie pakietu III – Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Firma Handlowa – Krzysztof Chełmecki
Żmiąca 25 34-603 Ujanowice
34-500 Zakopane
Ul. Br. Czecha 1


w zakresie pakietu IV – Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Firma Handlowa – Krzysztof Chełmecki
Żmiąca 25 34-603 Ujanowice
34-500 Zakopane
Ul. Br. Czecha 1


w zakresie pakietu V – Pieczywo
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Piekarnia „U Jędrusia”
Andrzej Tylka
34-514 Dzianisz nr 147


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)


_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 14.06.2016

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110
Termin składania ofert - 22 czerwca 2016 r. o godz.: 10:00
Otwarcie ofert - 22 czerwca 2016 r. o godz. 10:30

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)
Mapka terenu (pdf)
Pytania i odpowiedzi(doc) (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu(pdf)

WYNIK PRZETARGU Z DNIA 07.12.2015

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym
obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.


za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”-
Małgorzata Wypychowska-Ignacok
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (pdf)

_____________________________________________________________

PRZETARG Z DNIA 07.12.2015

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a

Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110
Termin składania ofert - 15 grudnia 2015r. do godz.: 10:00
Otwarcie ofert - 15.12.2015 r. o godz. 10.30

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)

WYNIK PRZETARGU Z DNIA 07.12.2015

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym
obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35


za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”-
Małgorzata Wypychowska-Ignacok
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (pdf)

_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.10.2015

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji.

Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 107
Termin składania ofert - 09.11.2015 r. godz. 9.00
Otwarcie ofert - 09.11.2015 r. o godzinie 9.30

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Ogloszenie o zamówieniu (pdf)

WYNIK PRZETARGU Z DNIA 27.10.2015

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)na dostawę artykułów spożywczych

w zakresie pakietu I – Mięso i wędliny
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Masarski „Zdrój” Sp.J.
Adam Gonciarz, Tomasz Gonciarz
33-300 Nowy Sącz
Ul. Zdrojowa 25


w zakresie pakietu II – Artykuły nabiałowe
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122
Magazyn nr 14 34-500 Zakopane ul. Skibówki 4b


w zakresie pakietu III – Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Firma Handlowa
Katarzyna i Kazimierz Nykaza
Ul. Składowa 10 a
34-400 Nowy Targ


w zakresie pakietu IV – Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Firma Handlowa – Krzysztof Chełmecki
Żmiąca 25 34-603 Ujanowice
34-500 Zakopane
Ul. Br. Czecha 1


w zakresie pakietu V – Pieczywo
zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Piekarnia „U Jędrusia”
Andrzej Tylka
34-514 Dzianisz nr 147Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)

_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 18.08.2015

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg na na remont pomieszczeń na cele prowadzenia działalności oświatowej znajdujących się w budynku głównym Zakopiańskiego Centrum Edukacji
im. H. Modrzejewskiej ul. Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane.


Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 107
Termin składania ofert - 03 września 2015r. r. do godz.: 9:30
Otwarcie ofert - 03 września 2015r o godzinie 10:00
Wymagany termin wykonania robót - 16 października 2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (doc)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (pdf)
Paczka z dokumentami do pobrania (zip)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

WYNIK PRZETARGU Z DNIA 18.08.2015

Uprzejmie informuję ,że zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontu pomieszczeń na cele prowadzenia działalności oświatowej znajdujących się
w budynku głównym Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H .Modrzejewskiej ul. Kasprusie 35 a,
34-500 Zakopane,

za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:
Firma Remontowo-Budowlana-Kazimierz Zelek
ul. Smrekowa 6
34 – 500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (pdf)

_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.04.2015

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg na modernizację kuchni z dostosowaniem jej do cateringowej obsługi przedszkola znajdującej się w ośrodku „Szpulki” Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a, adres ośrodka 34-500 Zakopane, ul. Małe Żywczańskie 9b.

Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 107
Termin składania ofert - 08 maja 2015r., godz. 9:30
Otwarcie ofert - 08 maja 2015r., o godz. 10:00
Wymagany termin wykonania robót - do 20 lipca 2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (doc)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (pdf)
Paczka z dokumentami do pobrania (zip)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

WYNIK PRZETARGU Z DNIA 22.04.2015

Uprzejmie informuję ,że zamawiający  w wyniku przeprowadzonego na podstawie  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm ­ zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) 
postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na   wykonanie modernizacji kuchni  z dostosowaniem jej do cateringowej obsługi przedszkola
 znajdującej się w  ośrodku  „Szpulki” Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej 
34­500 Zakopane, ul.  Kasprusie 35a, adres ośrodka 34­500 Zakopane, ul. Małe Żywczańskie

za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez wykonawcę:
P.B.U „PRANICA”
Adam Pranica 
34 – 404 Klikuszowa 72


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)

_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 28.11.2014

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg na dostawę artykułów spożywczych
na potrzeby stołówki interrnatu 34-500 Zakopane, ul. Małe Żywczanskie 9b w roku 2015.


Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 107
Termin składania ofert - 10 grudnia 2014r godz.10:45
Otwarcie ofert - 10 grudnia 2014, godz.11:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

WYNIK PRZETARGU Z DNIA 28.11.2014

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”) na dostawę artykułów spożywczych

W zakresie pakietu I – Mięso i wędliny zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Masarski „Zdrój” Sp.J.
Adam Gonciarz, Tomasz Gonciarz
33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 25


W zakresie pakietu II – Artykuły nabiałowe zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 122 Magazyn nr 14 34-500 Zakopane ul. Skibówki 4b


W zakresie pakietu III – Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory zamawiający uznał
za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Firma Handlowa – Krzysztof Chełmecki
Żmiąca 25 34-603 Ujanowice
34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1


W zakresie pakietu IV – Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka zamawiający uznał
za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Katarzyna i Kazimierz Nykaza
Ul. Składowa 10 a, 34-400 Nowy Targ


W zakresie pakietu V – Pieczywo zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PIEKARNIA, CUKIERNIA Anna Piwowarczyk
Ul. Chramcówki 16 A 34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)

_____________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.11.2014

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

Termin składania ofert - 10-12-2014 godz. 10:00
Termin otwarcia przetargu - 10-12-2014 godz. 10:30

Kryterium wyboru:
- cena 90%
- dodatkowe powlekanie podłóg nabłyszczaczem i środkiem zapewniajacym długotrwała czystość 10%

Brak możliwości udzielania informacji telefonicznie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Paczka z dokumentami do pobrania (zip)
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

WYNIK PRZETARGU Z DNIA 27.11.2014

Uprzejmie informuję, że zamawiający na podstawie art. 94 ust 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) w przeprowadzonym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a,

za ofertę korzystną uznał ofertę złożoną przez wykonawcę:
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”
Małgorzata Wypychowska-Ignacok
34-500 Zakopane, Stolarczyka 8/10


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 25.11.2014

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji
oświetlenia sali gimnastycznej w budynku szkoły.


Termin składania ofert - 9 grudnia 2014 r godz. 9:30
Miejsce składania ofert - siedziba ZCE, 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a pokój 107
Otwarcie ofert - 9 grudnia 2014 godzina 10:00 pokój 107 w biurze ZCE
Termin wykonania robót - 20 grudnia 2014 r


DOKUMENTY DO POBRANIA

Paczka z dokumentami do pobrania (zip)
Pytania i odpowiedzi (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

WYNIK PRZETARGU Z DNIA 25.11.2014

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji oświetlenia Sali gimnastycznej w budynku szkoły Zakopiańskiego Centrum Edukacji
im. H. Modrzejewskiej ul. Kasprusie 35a.


za ofertę korzystną uznał ofertę złożoną przez wykonawcę:
„RAWEN” Technika Świetlna
Ul. Pędzichów 22/5
31-152 KRAKÓW


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 6.11.2014

ZCE ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji pomieszczeń szkoły Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a,
polegającej na wymianie podbudowy i pokrycia podłóg.

Termin wykonania prac - 19 grudnia 2014 r.
Termin składania ofert - 21 listopada 2014 r., godzina 9:30
Miejsce składania ofert - siedziba zamawiajacego, 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a, pokój 107
Otwarcie ofert - 21 listopada 2014 r., godzina 10:00


DOKUMENTY DO POBRANIA

Paczka z dokumentami do pobrania (zip)
Pytania i odpowiedzi (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

WYNIK PRZETARGU Z DNIA 6.11.2014

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013r poz.907 z późn.zmianami - zwaną dalej „ustawą” lub „Pzp”) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku szkoły Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a, polegającej na wymianie podbudowy i nawierzchni podłóg

za ofertę korzystniejszą uznał ofertę złożoną przez wykonawcę:

PBH BUDOMAS
Zbigniew Masłowski
Ul. Lotnicza 48
51-180 Wrocław

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Streszczenie oceny i porównanie ofert (pdf)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 9.05.2014

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI Im. Heleny Modrzejewskiej 34-500 Zakopane
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na
wymianie stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz przebudowy i modernizacji
pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego

- Modernizacja budynku szkoły Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej,
34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a.

termin rozpoczęcia robót - 30 czerwca 2014
termin zakończenia - 01 sierpnia 2014
termin składania ofert – 22 maja 2014 do godz. 9:30
w biurze ZCE – 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a, pokój 107
otwarcie ofert – 22 maja 2014, godz. 10:00

Paczka z dokumentami do pobrania (zip, 10 MB)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

WYNIK PRZETARGU

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zmianami – zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz przebudowy
i modernizacji pomieszczeń sanitarnych w ramach zadania inwestycyjnego - Modernizacja budynku
szkoły Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej, 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a

za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez wykonawcę :

COMPLEX-BUD Sp.z.o.o
Ul. Piłsudskiego 54
33-230 Szczucin


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)


______________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 01.04.2014

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej 34-500 Zakopane ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej placu przed budynkiem osrodka "Szpulki",
adres ośrodka 34-500 Zakopane, ul. Małe Żywczańskie 9b

miejsce składania ofert - Zakopiańskie Centrum Edukacji, Z-ne, ul. Kasprusie 35a pokój 107
termin składania ofert - 15 kwietnia 2014r do godz. 9:30
otwarcie ofert - 15 kwietnia 2014r, godz. 10:00
termin wykonania robót - 20 maja 2014r

dokumenty do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf) (doc)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (pdf)
Wzór umowy (pdf) (doc)
Opis techniczny (pdf)
Przedmiar (pdf)
KŚ 2.1 ZC 2014 W0 (pdf)
KŚ 2.1 ZC 2014 WU (pdf)
KŚ 2.1 ZC 2014 WX (pdf)
Zdjęcie terenu

WYNIK PRZETARGU

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
nowej nawierzchni z kostki brukowej na placu przed ośrodkiem „Szpulki” Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej ul. Kasprusie 35a, adres ośrodka 34-500 Zakopane, ul. Małe Żywczańskie 9b
za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez wykonawcę :

„KES PLUS”
Usługi Instalacyjno-Budowlane
Stanisław Kukulak
33-300 Nowy Sącz, ul. Stolarska 24


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
___________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.02.2014

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na
remoncie pomieszczeń pryszniców dla panów pionu A w ośrodku „Szpulki”
Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a,
adres ośrodka 34-500 Zakopane, ul. Małe Żywczanskie 9b.

Nr ogłoszenia BZP.........41239-2014.............z dnia 27.02.2014 r.
Termin składania ofert...............14 marca 2014 do godz. 9:30.
w siedzibie ZCE 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a, pokój 107.
Otwarcie ofert............... 14 marca 2014 godz.10:00.

dokumenty do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf) (doc)
Poprawki do SIWZ (pdf)
Kosztorys (pdf)
Przedmiar robót (pdf)
Wzór umowy (pdf) (doc)

Informacja o podpisaniu umów na dostawy żywności do kuchni ośrodka "Szpulki" do pobrania tutaj,
oraz umowy na usługę portierską i sprzątania w budynku ZCE na 2014 rok do pobrania tutaj.

WYNIK PRZETARGU

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm -
zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie
pomieszczeń pryszniców dla panów pionu A Ośrodka „Szpulki”
Zakopiańskiego Centrum Edukacji
im. H. Modrzejewskiej ul. Kasprusie 35a, adres ośrodka 34-500 Zakopane, ul. Małe Żywczańskie 9b
za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez wykonawcę:

WI-BA BARAN-WIERCIAK S. C.
ul. 3-go Maja 35H
32-400 Myślenice


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)
___________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 06.12.2013

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej, 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a,
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości
oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem
przy ul. Kasprusie 35a.

Dotyczy swiadczenia usług w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014.
Nr ogłoszenia BZP......... 505282-2013.............z dnia 06.12.2013 r.
Termin składania ofert...............16.12.2013r do godz.9:30 w siedzibie głównej ZCE,
ul. Kasprusie 35a w Zakopanem, pokój 107

dokumenty do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)
Załącznik 1 Opis wymagań zamawiającego (pdf) (doc)
Załącznik 2 Oświadczenie (pdf) (doc)
Załącznik 2a Oświadczenie (pdf) (doc)
Załącznik 3 Wykaz świadczonych usług (pdf) (doc)
Załącznik 4 Formularz oferty (pdf) (doc)
Załącznik 5 Wzór umowy (pdf) (doc)
Załącznik 6 Oświadczenie (pdf) (doc)
Załącznik 7 Podwykonawcy (pdf) (doc)
Załącznik 8 Informacja (pdf) (doc)
Załącznik 9 Mapa (pdf) (doc)
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamowień Publicznych
w dniu 2013-12-06 pod numerem: 505282-2013.
Ogłoszenie o zamówieniu w wersji pdf.

WYNIK PRZETARGU

Uprzejmie informuję, że zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907) na
świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej
w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a
,
za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych ULISSES
Urszula Rasała
Al. Wojska Polskiego 113
42-200 Częstochowa


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

W związku z odstapieniem Firmy ULISSES Pani Urszula Rasała Al.Wojska Polskiego 113,
42-200 Częstochowa od podpisania umowy, komisja przetargowa przy ZCE uznała
za najkorzystniejszę ofertę wykonawcy:

"HIGIENA-SYSTEM" Małgorzata Wypychowska-Ignacok
34-500 Zakopane
Stolarczyka 8/10

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 28.11.2013

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej, 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a, ogłasza przetarg: "Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki internatu Zakopiańskiego Centrum Edukacji”.
Nr ogłoszenia BZP......... 255419-2013.............z dnia 28.11.2013 r.
Termin składania ofert...............10.12.2013r. o godz.9.30, w biurze ZCE, pokój 107.

dokumenty do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)
Załącznik 1 Oświadczenie (pdf) (doc)
Załącznik 1a Oświadczenie (pdf) (doc)
Załącznik 2 Kalkulacja cenowa (pdf) (doc)
Załącznik 3 Formularz oferty (pdf) (doc)
Załącznik 4 Wzór umowy (pdf) (doc)
Załącznik 5 Oświadczenie (pdf) (doc)
Załącznik 6 Podwykonawcy (pdf) (doc)
Załącznik 7 Informacja (pdf) (doc)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamowień Publicznych
w dniu 2013-11-28 pod numerem: 255419 - 2013.
Ogłoszenie o zamówieniu w wersji pdf.

WYNIK PRZETARGU

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”) na dostawę artykułów spożywczych

W zakresie pakietu I – Mięso i wędliny zamawiający uznał ofertę złożoną przez:
Firma „Majerczyk” Spółka Jawna” Skrzypne
ul. Św. Jadwigi Królowej 77
34-424 Szaflary


W zakresie pakietu II – Artykuły nabiałowe zamawiający uznał ofertę złożoną przez:
Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa122 Magazyn nr 14 34-500 Zakopane ul. Skibówki 4b


W zakresie pakietu III – Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory zamawiający uznał
za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Firma Handlowa – Krzysztof Chełmecki
Żmiąca 25 34-603 Ujanowice


W zakresie pakietu IV – Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka zamawiający uznał
za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Firma Handlowa – Krzysztof Chełmecki
Żmiąca 25 34-603 Ujanowice


W zakresie pakietu V – Pieczywo zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PIEKARNIA, CUKIERNIA Anna Piwowarczyk
Ul. Chramcówki 16 A 34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 4.04.2012

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej, 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a,
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:
"Przebudowa szatni i sanitariatów Sali gimnastycznej”.

Nr ogłoszenia BZP......... 106856-2012.............z dnia 4.04.2012r
Termin składania ofert...............19.04.2012 r w biurze ZCE pokój 107 do godz.10.00
Otwarcie ofert...........................19.04.2012 r w biurze ZCE pokój 107 godzina 11.00

dokumenty do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (doc)
WZÓR UMOWY (pdf)
WZÓR UMOWY (doc)

WYNIK PRZETARGU

Uprzejmie informujemy, że zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r Nr 113poz.759 z późn.zm.- zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp” na realizację przebudowy sanitariatów i szatni sali gimnastycznej Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej,
za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:
Gut Krzysztof
FIRMA BUDOWLANA
34-520 Poronin,
ul. Kościuszki 36 B


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
WYNIK PRZETARGU (doc)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (doc)

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 2.10.2012

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
zadania pod nazwą "Adaptacja pokoi z umywalkami na pokoje z łazienkami w Ośrodku "Szpulki" Zakopiańskiego Centrum Edukacji, 34-500 Zakopane ul. Kasprusie 35a, adres ośrodka 34-500 Zakopane,
ul. Małe Żywczańskie 9b".

Dokumenty do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja pdf) (wersja doc)
1a. Modyfikacja zapisu SIWZ (wersja pdf) (wersja doc)
2. Załącznik nr 1
a) Ogólna czarakterystyka robót (wersja pdf)
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wersja pdf)
c) Przedmiar robót (wersja pdf)
d) Kosztorys ślepy (wersja pdf)
3. Załącznik nr 2 - Oferta (wersja pdf) (wersja doc)
4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy (wersja pdf) (wersja doc)
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczace posiadanych uprawnień (wersja pdf) (wersja doc)
6. Załącznik nr 4a - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o udzielenie zamówienia publicznego
(wersja pdf) (wersja doc)
7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczace doświadczenia zawodowego (wersja pdf) (wersja doc)
8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące podwykonawców (wersja pdf) (wersja doc)
9. Załącznik nr 7 - Zaświadczenie o przeprowadzonej wizji w Ośrodku "Szpulki" dotyczące przedmiotu
i zakresu robót objętych zmówieniem (wersja pdf) (wersja doc)

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu tutaj (wersja pdf).

Wymagany termin wykonania robót - 7 grudnia 2012 r

Termin składania ofert: 17 października 2012 r w biurze Zakopiańskiego Centrum Edukacji,
34-500 Zakopane, ul Kasprusie 35a, pokój 107, do godziny 10.30.

Otwarcie ofert odbedzie się 17 października 2012 r o godzinie 11.00

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamowień Publicznych
w dniu 2012-10-02 pod numerem: 376316-2012.
Ogłoszenie o zamówieniu w wersji pdf.

WYNIK PRZETARGU
Uprzejmie informujemy, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację pokoi z umywalkami na pokoje z łazienkami w Ośrodku „SZPULKI” ZCE przy ul. Małe Żywczańskie 9 b,
za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

Firma P.H.U. TOMALA - Czesław Tomala
ul. Wierch Głodowski 70
34-530 Bukowina Tatrzańska
Cena brutto oferty: 114 924,96 zł


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało
w Biuletynie Zamowień Publicznych w dniu 2012-11-05 pod numerem: 431374-2012.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 27.11.2012

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej, 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a, ogłasza przetarg: "Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a"
Nr ogłoszenia BZP......... 475662 - 2012.............z dnia 27.11.2012 r.
Termin składania ofert...............07.12.2012 r w biurze ZCE pokój 107 do godz.09.30

dokumenty do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf) (doc)
Załącznik 1 Opis wymagań (pdf) (doc)
Załącznik 2 Wzór oferty (pdf) (doc)
Załącznik 3 Wzór umowy (pdf) (doc)
Załącznik 4 Oświadczenie (pdf) (doc)
Załącznik 4a Oświadczenie (pdf) (doc)
Załącznik 5 Wykaz wykonywanych usług (pdf) (doc)
Załącznik 6 Podwykonawcy (pdf) (doc)
Załącznik 7 Oświadcznie (pdf) (doc)

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamowień Publicznych
w dniu 2012-11-27 pod numerem: 475662 - 2012.
Ogłoszenie o zamówieniu w wersji pdf.

WYNIK PRZETARGU
Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej
w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

F.H. HIGIENA SYSTEM Małgorzata Szczerba-Wypychowska
ul. Stolarczyka 8/10 34-500 Zakopane
Cena brutto oferty: 131.364,00 zł
 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf)

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 26.11.2012

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej, 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a, ogłasza przetarg: "Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki internatu Zakopiańskiego Centrum Edukacji”.
Nr ogłoszenia BZP......... 471568 - 2012.............z dnia 26.11.2012 r.
Termin składania ofert...............06.12.2012 r w biurze ZCE pokój 107 do godz.10.30

dokumenty do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf) (doc)
Załącznik 1 Formularz oferty (pdf) (doc)
Załącznik 2 Kalkulacja cenowa (pdf) (doc)

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej
w internecie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

Na podstawie art.38 ust.4 PZP zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej w następującym zakresie:

1. W specyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego pakietu nr II –
Artykuły nabiałowe w pozycji nr 2 jest zapis kefir 400 ml ilość 400 szt.a w wyniku dokonanej modyfikacji
zapis ten powinien brzmieć kefir 400 ml ilość 300 szt.

2. W specyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego pakietu nr I –
Mięso i wędliny w pozycji nr 34 szynka konserwowa w wyniku modyfikacji otrzymuje brzmienie
szynka konserwowa ilość 25 j. m. kg.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.
Zakopane dnia 27 listopada 2012 r.
Dyrektor ZCE Małgorzata Cichocka
Treść modyfikacji do pobrania (pdf) (doc)

Załącznik 3 Wzór umowy (pdf) (doc)
Załącznik 4 Oświadczenie(pdf) (doc)
Załącznik 4a Oświadczenie(pdf) (doc)
Załącznik 5 Podwykonawcy(pdf) (doc)
Załącznik 6 Oświadcznie(pdf) (doc)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało
w Biuletynie Zamowień Publicznych w dniu 2012-11-26 pod numerem: 471568 - 2012.
Ogłoszenie o zamówieniu w wersji pdf.

WYNIK PRZETARGU
Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”) na dostawę
artykułów spożywczych w zakresie

pakietu I - Mięso i wędliny  zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Masarski „Zdrój” Sp.J
Adam Gonciarz, Ryszard Kita, Andrzej Głąb
Ul. Zdrojowa 25
33-300 Nowy Sącz


W  zakresie pakietu II - Artykuły nabiałowe  zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA
18-200 Wysokie Mazowieckie 
ul. Ludowa122  
Magazyn nr 14  
34-500 Zakopane  
ul. Skibówki 4b


W zakresie pakietu III - Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory zamawiający uznał za najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE „Brutal” sp.jawna
ul. Skibówki 4 c
34-500 Zakopane


W zakresie pakietu IV - Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka zamawiający uznał za najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez:
Firma Handlowa - Krzysztof Chełmecki
Żmiąca 25
34-603 Ujanowice


W zakresie pakietu V - Pieczywo zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Piekarnię „U Jędrusia”
Andrzej Tylka
34-514  Dzianisz nr 147


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (pdf)

__________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE Z DNIA 1.10.2013

Zakopiańskie Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej, 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a ogłasza: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pod nazwą:
"Remont pomieszczeń pryszniców - pion B - prysznice dla pań w Ośrodku " Szpulki",
ul. Małe Żywczańskie 9b"
.

Termin składania ofert: 7.10.2013 r., do godz.12.00
w biurze Zakopiańskiego Centrum Edukacji 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a pokój 107.

Termin wykonania zamówienia: 15.11.2013r

Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (doc)
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT (doc)
PRZEDMIAR (pdf)
KOSZTORYS ŚLEPY (pdf)

WYNIK PRZETARGU
Ogłaszamy, że za najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania pod nazwą:
Remont pomieszczeń pryszniców - pion B - prysznice dla pań w Ośrodku " Szpulki"
ul. Małe Żywczańskie 9b.

uznano ofertę firmy "Jach-Bud" z Nowego Targu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIKI PRZETARGU (pdf)
PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT (pdf)