• ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE

WYNIK PRZETARGU, OGŁOSZENIE Z DNIA 07.07.2017

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym
obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

w zakresie Zadania 1: świadczenie usług utrzymania porządku i czystości
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


w zakresie Zadania 2: usługi portierskiej
MAXUS Sp. z o.o.
Ul. 3-Maja 64/66
93-408 Łódź


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia (pdf)