• ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE

OGŁOSZENIE Z DNIA 05.03.2018
Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie w 2018r.usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do pobrania w formacie pdf.

WYNIK PRZETARGU, OGŁOSZENIE Z DNIA 05.03.2018

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki”
(ZCE) w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b"

za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)