• ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
OGŁOSZENIE Z DNIA 9.12.2022

Przetarg na dostawę żywności w pierwszym półoczu 2023 na nabiał i mięso

Dokumenty w przetargu:

Ogłoszenie o zamowieniu (pdf)
SWZ (pdf)
Załącznik nr 1.3 formularz cenowy (xlsx)
Załącznik nr 1.4 formularz cenowy (xlsx)
Wzór Umowy(docx)
Załączniki do SWZ edytowalne
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA część 3 (pdf)
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (pdf)
Zawiadomienie o wyborze i unieważnieniu (pdf)
Zawiadomienie o wyborze i unieważnieniu (pdf)
Informacja o udzieleniu zamówienia (pdf)


OGŁOSZENIE Z DNIA 25.11.2022

Przetarg na dostawę żywności w pierwszym półoczu 2023

Dokumenty w przetargu:

formularze_cenowe_edytowalne (zip)
Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf)
SWZ_1-2023_dostawa_zywnosc (pdf)
zalacznik_nr_6_do_SWZ_WZOR_UMOWY (pdf)
zalaczniki_do_swz_edytowalne (docx)
Informacja z otwarcia ofert (doc)
Informacja o unieważnieniu cześci postępowania (doc)
Informacja o udzieleniu zamówienia (pdf)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA 16.01.2020

Ogłoszenie dotyczy przetargu na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji w Zakopanem w roku 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA 10.01.2020

Ogłoszenie dotyczy przetargu na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)


WYNIK PRZETARGU. OGŁOSZENIE Z DNIA 18.12.2018

Uprzejmie informuję, że Zamawiający w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. Poz. 1843) na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej wybrał najkorzystniejszą ofertę.

F.U. Higiena System
Małgorzata Wypychowska – Ignacok
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)


Informacje z otwarcia ofert z dnia 18.12.2019

Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do obejrzenia w formacie pdf.


WYNIK PRZETARGU. OGŁOSZENIE Z DNIA 06.12.2018

Uprzejmie informuję, że Zamawiający w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2018r. poz. 1986 zwana dalej ustawą lub „Pzp”) na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji w Zakopanem w roku 2019 uznał za najkorzystniejsze oferty złożone przez:

w zakresie pakietu I – Mięso i wędliny
Zakład Masarski „Zdrój” Sp. z. o.o.
Adam Gonciarz, Tomasz Gonciarz
Ul. Zdrojowa 25, 33-300 Nowy Sącz

w zakresie pakietu II – Artykuły nabiałowe
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Ul. Ludowa 122
18- 200 Wysokie Mazowieckie
Podhalański Zakład Produkcyjny w Zakopanem
Ul. Skibówki 8b

w zakresie pakietu III – Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory
MB Trade Sp. z o.o.
Ul. Składowa 8B
34-400 Nowy Targ

w zakresie pakietu IV – Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka
MB Trade Sp. z o.o.
Ul. Składowa 8B
34-400 Nowy Targ

w zakresie pakietu V – Pieczywo
Piekarnia, Cukiernia
Anna Piwowarczyk
ul. Chramcówki 16a
34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)WYNIK PRZETARGU. OGŁOSZENIE Z DNIA 13.12.2019

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

za ofertę najkorzystniejsze uznał ofertę złożone przez:

W zakresie ZADANIA 1 - świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości w obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”
Małgorzata Wypychowska - Ignacok
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


W zakresie ZADANIA 2 - świadczenie w roku 2020 usług portierskich w budynku użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”
Małgorzata Wypychowska - Ignacok
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)


Informacje z otwarcia ofert z dnia 12.12.2019

Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do obejrzenia w formacie pdf.


Informacje z otwarcia ofert z dnia 11.12.2019

Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem w roku 2020.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do obejrzenia w formacie pdf.


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.12.2019

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej.

Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110

Termin składania ofert - 18 grudnia 2019 r. godz.10.00
Otwarcie ofert - 18 grudnia 2019 r. o godzinie 10:30


Ogłoszenie o zamówieniu(pdf)
SIWZ(pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 4.12.2019

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2020 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110

Termin składania ofert - 12 grudnia 2019 r. godz.10.00
Otwarcie ofert - 12 grudnia 2019 r. o godzinie 10:30


Ogłoszenie o zamówieniu(pdf)
SIWZ(pdf)


OGŁOSZENIE Z DNIA 03.12.2019

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem w roku 2020.

Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110

Termin składania ofert - 11 grudnia 2019 r. godz.10.00
Otwarcie ofert - 11 grudnia 2019 r. o godzinie 10:30


Ogłoszenie zamówieniu(pdf)
SIWZ - dostawa żywności dla ZCE 2020(pdf)
Załącznik nr 9 - kalkulacja cenowa do oferty przetargowej dostawa żywności dla ZCE 2020(doc)
Załącznik nr 9 - kalkulacja cenowa do oferty przetargowej dostawa żywności dla ZCE 2020(pdf)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA 04.01.2019

Ogłoszenie dotyczy przetargu świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA 04.01.2019

Ogłoszenie dotyczy przetargu na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji w Zakopanem w roku 2019.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DNIA 21.12.2018

Ogłoszenie dotyczy przetargu na świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)


WYNIK PRZETARGU. OGŁOSZENIE Z DNIA 07.12.2018

Uprzejmie informuję, że Zamawiający w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2018r. poz. 1986 zwana dalej ustawą lub „Pzp”) na świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

F.U. Higiena System
Małgorzata Wypychowska – Ignacok
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)


OGŁOSZENIE Z DNIA 06.12.2017

Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na na świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do obejrzenia w formacie pdf.


WYNIK PRZETARGU. OGŁOSZENIE Z DNIA 06.12.2018

Uprzejmie informuję, że Zamawiający w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2018r. poz. 1986 zwana dalej ustawą lub „Pzp”) na sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji w Zakopanem w roku 2019 uznał za najkorzystniejsze oferty złożone przez:

w zakresie pakietu I – Mięso i wędliny
GOBARTO S.A.
Ul. Kłobucka 25
02 – 699 Warszawa

w zakresie pakietu II – Artykuły nabiałowe
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
Ul. Ludowa 122
18- 200 Wysokie Mazowieckie
Podhalański Zakład Produkcyjny
Ul. Skibówki 8b
34-500 Zakopane

w zakresie pakietu III – Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory
MB Trade Sp. z o.o.
Ul. Składowa 8B
34-400 Nowy Targ

w zakresie pakietu IV – Owoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka
MB Trade Sp. z o.o.
Ul. Składowa 8B
34-400 Nowy Targ

w zakresie pakietu V – Pieczywo
nie wpłynęła żadna oferta

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)WYNIK PRZETARGU. OGŁOSZENIE Z DNIA 05.12.2018

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na świadczenie
w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.


za ofertę najkorzystniejsze uznał ofertę złożone przez:

W zakresie ZADANIE 1 - świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”
Małgorzata Wypychowska - Ignacok
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


W zakresie ZADANIE 2 - świadczenie w roku 2019 usługi portierskiej
F.U. „ HIGIENA SYSTEM”
Małgorzata Wypychowska - Ignacok
Ul. Stolarczyka 8/10
34-500 Zakopane


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyniku przetargu:
WYNIK PRZETARGU (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(pdf)


OGŁOSZENIE Z DNIA 04.12.2017

Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do obejrzenia w formacie pdf.


OGŁOSZENIE Z DNIA 3.12.2017

Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej.
Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIZW w zakresie punktu 3.1.1 oraz punktu 4.

TREŚĆ OGŁOSZENIA do obejrzenia w formacie pdf.


OGŁOSZENIE Z DNIA 30.11.2017

Ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy w 2019 r. artykułów
spożywczych na potrzeby stołówki
Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej
w Zakopanem. Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie w zakresie pakietu V.

TREŚĆ OGŁOSZENIA do pobrania w formacie pdf.


OGŁOSZENIE Z DNIA 29.11.2017

Informacje z otwarcia ofert dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy w 2019 r. artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej
w Zakopanem w terminie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do pobrania w formacie pdf.


OGŁOSZENIE Z DNIA 28.11.2018

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2019 usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” w Zakopanem
przy ul. Małe Żywczańskie 9b na rzecz Zakopiańskiego Centrum Edukacji im H. Modrzejewskiej.


Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110
Termin składania ofert - 6 grudnia 2018r. o godz. 12:00
Otwarcie ofert - 6 grudnia 2018r. o godzinie 13:30

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)
Mapa terenu do utrzymania porządku Szpulki 2019 (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)


OGŁOSZENIE Z DNIA 26.11.2018

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2019 usług
utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w oświatowym obiekcie użyteczności publicznej (ZCE) w Zakopanem przy ul. Kasprusie 35a.


Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110
Termin składania ofert - 4 grudnia 2018r. o godz. 12:00
Otwarcie ofert - 4 grudnia 2018r. o godzinie 13:30

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)
Mapa terenu do utrzymania czystości ZCE 2019 (pdf)
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Zamawiający otrzymał zapytania od jednego z oferentów, odpowiedzi udziela poniżej
Odpowiedzi na pytania oferenta (pdf)