• ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE

OGŁOSZENIE Z DNIA 21.02.2017

Zakopiańskie Centrum Edukacji ogłasza przetarg nieograniczony na na świadczenie usług utrzymania
porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” (ZCE) w Zakopanem
przy ul. Małe Żywczańskie 9b".


Miejsce składania ofert - siedziba główna Zakopiańskiego Centrum Edukacji
34-500 Zakopane, ul.Kasprusie 35a, pokój 110
Termin składania ofert - 02.03.2018 r. godz.12.00
Otwarcie ofert - 02.03.2018 r. godz.13.30

Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)
Ogloszenie o zamówieniu (pdf)