• ZCE
  • ZCE
  • ZCE
  • ZCE
  • ZCE
  • ZCE
  • ZCE
  • ZCE
  • ZCE
  • ZCE
  • ZCE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

POWRÓT DO PRZETARGÓW


Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Zamawiający Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskie w Zakopanem, zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Plan zamówień publicznych na 2018 r (pdf)


_____________________________________________________________________________


Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Zamawiający Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskie w Zakopanem, zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Plan zamówień publicznych na 2017 r (pdf)