• ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE
 • ZCE

WIELE MOŻLIWOŚCI, WIELE KORZYŚCI, 10 MINUT SPACEREM OD KRUPÓWEK

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu

opublikowane w dniu 21 luty 2018 "Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierni w obiekcie ośrodek „Szpulki” (ZCE) w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 9b".

więcej

Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm) zamawiający przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

więcej

Popularyzacja podhalańskiego dziedzictwa kulturowego - warsztaty

Burmistrz Miasta Zakopane oraz dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji serdecznie zapraszają na organizowane w budynku ZCE w miesiącu lutym warsztaty sztuki i rękodzieła podhalańskiego.

więcej

Wynik przetargu

Informacja z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy w roku 2918 żywności do stołówki ZCE w Zakopanem.

więcej

Wynik przetargu

Informacja z dnia 18 grudnia 2017r. o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi utrzymania porządku i czystości oraz usługi portierskiej w ZCE w Zakopanem.

więcej